sentro_red.gif

SENTRO Logo

Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO)
Center of United and Progressive Workers
LEARN Workers House, 94 Scout Delgado Street
Baranggay Laging Handa
1103 Quezon City
Philippines
Tel. Nos.:  (63 2) 666-3545
Fax No.:   (63 2) 332-1378
Email: mail (at) sentro.org
Website : http://www.sentro.org

Leave a Reply