MALAYANG HUKUMANG HINDI SUNUD-SUNURAN, ATING IPAGLABAN!

Matapos tanggalin ng Korte Suprema si Maria Lourdes Sereno bilang Chief Justice sa botong 8-6, naging malinaw na hindi Saligang Batas ang sinusunod ng Kataas-taasang Hukuman kundi kagustuhan ng iilang nasa kapangyarihan. Nakikita namin sa Kalipunan ng Kilusang Masa, isang koalisyon ng mga kilusang manggagawa, magsasaka, kababaihan, maralitang lungsod, kabataan-estudyante, maka-kalikasang aktibista, na ngayon higit kailanman, kinakailangang ipaglaban ng higit na malawak na hanay ng mga mamamayan ang isang hudikaturang tunay na malaya at hindi sunud-sunuran sa iilan.

Nasa interes ng mga batayang sektor na maging malaya mula sa impluwensiya ng iilang may kapangyarihan ang Supreme Court bilang pinal na tagahatol sa sangay ng hudikatura. Kilala ng mga mamamayan ang mukha ng isang hudikaturang nakompromiso—pinahihintulutang ilibing ang isang diktador sa libingan ng mga bayani, pinapalaya ang mga nahatulan ng katiwalian, sinasang-ayunan ang pagkakatalaga ng Batas Militar, pinagkakaloob ang bahagi ng nakaw na coco levy kay Danding Cojuangco, binabaliktad ang mga desisyon pabor sa manggagawa sa kaso ng PAL-FASAP at iba pang mga ‘di makamamamayang desisyon.

Samakatuwid, ang pakikibaka para sa demokrasya ay higit pa kaysa kay Sereno; marapat nangingibabaw sa ating pakikibaka na ang mga atake sa kalayaan ng hudikatura ay atake rin sa mga mamamayan. Kahingian ng kasalukuyang kalagayan ng lipunan na labanan at biguin ang lahat ng atake ni Pangulong Duterte sa mga demokratikong institusyong palayo nang palayo mula sa mga isyung malapit sa taumbayan. Kailangang ipagtanggol ang sustansya ng Saligang Batas, at tanggihan ang umuusbong na awtoritarianismo.

Nakikiisa ang KALIPUNAN sa lahat ng mga demokratikong pwersang patuloy na naninindigan, at kinukundena ang pagkakatanggal kay Sereno bilang Chief Justice upang ilantad sa harap ng kalakhan ng mga mamamayan na ang kasalukuyang Hukuman, lalo’t higit sa desisyon nitong tanggalin si Sereno, ay huwad at sunud-sunuran. Nananawagan din kami na baliktarin ang desisyon ng Supreme Court na nilalapastangan ang diwa ng Saligang Batas at mamagitan ang Senado upang itama ang pagkakamaling ito.

Adyenda ng masa: Hindi diktadura!
Karapatan ng mamamayan, ipaglaban!

Alyansa Tigil Mina (ATM)
Coalition Against Trafficking In Women – Asia Pacific (CATW-AP)
Kilos Maralita (KM)
Pakisama (Pambansang Kilusan ng mga Samahang Magsasaka)
Partido Manggagawa (PM)
Sentro ng Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO)
Union of Students for the Advancement of Democracy (USAD Ateneo de Manila)
Urban Poor Alliance (UP-All)
World March of Women – Pilipinas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...