Press Statement on EO 54

PRESS STATEMENT Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa 12 May 2018 Any increase in the benefits for workers would…